09. detsember 2015EKJÜ 25: eile ja täna

EKJÜ aastapäeva pidustused on läbi. Selleks, et igapäevaste tegemiste rutiinis pidupäeval räägitud mõtted meelest ei läheks, jagan peokõne esimest osa.

Täna võttis EKJÜ juhatus vastu pöördumise Vabariigi Valitsuse poole. Tsiteerin:

“Lähtudes tekkinud olukorrast Eesti hariduselus, peame hädavajalikuks alljärgneva ellurakendamist:
* kahekordistada hariduskulude osa riigi eelarves;
* tõsta haridustöötajate palgamäärad 1,5-kordseks vabariigi töötajate keskmisest töötasust;
* hariduse väärtustamiseks viia töötajate töötasu sõltuvusse nende haridusest;
* lahendada vene ja teiste rahvuskoolide arenguprobleemid Eesti Vabariigis.
Meie ettepanekute mittearvestamine laostab moraalselt kooli ja võib luua olukorra, et koolijuhid ei suuda takistada koolitöö katkestamist õpetajate poolt”.

Vabandust, selle pöördumise Vabariigi Valitsusele tegi EKJÜ juhatus 8. detsembril 1990. a EKJÜ asutamiskoosolekul Estonia teatri saalis. Teemad, mis olid aktuaalsed siis, on aktuaalsed ka kakskümmend viis aastat hiljem. Ma ei tea, kas rõõmustada või olla kurb.

Igal juhul 90ndate aastate alguses hakkas üha enam tunda andma vajadus koordineeritud tegevuse järele. Veelgi enam, oli vaja ühtsust osalemiseks haridusteemade lahendamisel omapoolse aktiivse jõuna. Soodne pinnas selleks tekkis uuenduste ajastul, mil järsult kasvas ühiskondlike organisatsioonide aktiivsus ja roll. Ainuüksi 1990. aastal näiteks toimus viis EKJÜ üldkogu. Liikusime suurema detsentraliseerimise, kooli suurema autonoomia, iseotsustamise ja isevastutamise poole.

25. aastat hiljem oleme olukorrras, kus pendel on liikunud ja liigub endiselt edasi vastassuunas, tsentraliseerimise suunas. Õpilaste arvu vähenemine, poliitika ja koolijuhtimise läbipõimumine kohapeal, riigi asumine aktiivse koolipidaja rolli, õigusaktide loomine spetsialistide ja ekspertide arvamusi mitte arvestades, uuringute ja analüüside puudumine, suure pildi puudumine - seda loetelu võib veelgi jätkata. Kõik see on suurendanud olelusvõitlust oma eksistentsi eest. Ja just nimetatud põhjused peaksid suurendama vajadust kujundada aktiivselt ja koostöiselt Eesti tuleviku nimel hariduspoliitikat, suurt pilti Eesti haridusest ja sellega koos Eesti ühiskonnast. Nii nagu see oli kakskümmend viis aastat tagasi.

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association