13. mai 2014EKJÜ juhatuse ja esindajate kogu ühisnõupidamine

EKJÜ juhatuse ja esindajate kogu ühisnõupidamine toimub teisipäeval, 13.05.2014 Põltsamaa Ühisgümnaasiumi (Veski 5, 48106 Põltsamaa, Jõgevamaa, http://poltsamaa.edu.ee/index.php?page=59) Samsungi digitaalklassis algusega kell 11:00. Orienteeruv lõpp kell 15:00.
Päevakord:
1. Haridusseadustiku kaasajastamisest;
2. Õppekavadest;
3. Direktorite ja õppealajuhatajate töötasustamisest;
4. Uute lepingute sõlmimisest kirjastustega-ERÜ, HTM ja EKJÜ ümarlaud;
5. HTM määrusest "Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite .... 2014/2015 õppeaastal";
6. EKJÜ tegevuskavast 2014-2015;
7. KTK (kohapeal tõstatatud küsimused).

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association