25. veebruar 2015EKJÜ ÜLDKOGU 05.03.2015

Üldkogu koosolek toimub Paide kultuurikeskuses (Pärnu t. 18) 05.03.2015 algusega kell 12.00.
Üldkogu päevakord: 

1. Üldkogu avamine (kell 12.00).
2. Päevakorra kinnitamine.
3. Juhatuse aruanne EKJÜ tegevusest 2014. aastal.
4. Uue esindajate kogu koosseisu kinnitamine.
5. Uue juhatuse koosseisu kinnitamine.
6. Uue juhatuse liikmete volituste tähtaja määramine.
7. EKJÜ liikmete kohustuse suuruse, tasumise korra ja tähtaegade määramine.
8. Üldkogu lõpetamine (hiljemalt kl 14.30).

Registreerimine üldkogule toimub enne üldkogu algust. 

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association