05. märts 2015EKJÜ Üldkogu toimus 05.03.2015 Paides

EKJÜ Üldkogu kogunes 05.03.2015 kell 12 Paide Kultuurikeskuses. Üldkogu koosolek töötas 05.02.2015 päevakorra alusel.
Üldkogu kinnitas 2014. majandusaasta aruande, uue esindajate kogu koosseisu, uue juhatuse koosseisu (Virge Ong, Ivo Eesmaa, Helmer Jõgi, Margus Veri, Toomas Kruusimägi - juhatuse esimees), uue juhatuse liikmete volituste tähtaja ning EKJÜ liikmete kohustuse suuruse, tasumise korra ja tähtajad.

EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association