20. september 2016Põnev seminar koolijuhile

Meil on hea meel kutsuda Teid neuroteadusel põhinevat õppekorraldust tutvustavale seminarile, mis toimub 10. oktoobril kell 16.00 - 19.00 Riigikogu konverentsisaalis. Sündmus on Teile tasuta.

Antud süsteem on edukalt kasutusel Kanadas, kus pooleteist aastaga on kooli standardtestide tulemused tõusnud piirkonna keskmisega võrreldes märkimisväärselt. Tutvustava video ja lisamaterjali antud õppeprogrammi kohta leiate siit: http://imaginaleducation.com/PLEcosystem.html#4

Seminaril saate teada:
- Miks tänane õppekorraldus vajab uuendust?
- Kuidas on antud õppeprogramm liidetav olemasoleva õppekavaga?
- Kuidas on võmalik neuroteadusel põhinevat õppekorraldust kasutusele võtta Eestis?
- Mida meil on ajult õppida, ja kas see on võimalik?

Seminari sissejuhatava loengu peab Tartu Ülikooli professor, neuropsühhofarmakoloogia osakonna juhataja Jaanus Harro. Peaesinejateks on Kanadas toimiva õppekorralduse loonud valdkonnaspetsialistid Thomas Rudmik ja JW Wilson.

Kõik ingliskeelsed ettekanded on eestikeelse sünkroontõlkega.

Seminaril osalemiseks palun registreeru http://eelregistreerumine.eduakadeemia.ee/koolijuhid

Lugupidamisega

Lauri Luik
Riigikogu liige


EKJÜ missioon on olla koolijuhte ühendav organisatsioon, kes esindab koolijuhtide õigusi ja huve, tunneb vastutust Eesti rahva hariduse ja kultuuri säilimise eest ning on aktiivne partner koostöös teiste haridusühenduste ja koolipidajatega.

Et meiega ühendust võtta, kirjuta aadressil ekjy@ekjy.ee või helista numbril +372 5644949. Loe lähemalt ka ühenduse ajaloo kohta.

EKJÜ kuulub rahvusvahelisse organisatsiooni ESHA – European School Heads Association